شماره یاب
مزاحم یاب

09910009914

این شماره را ارزیابی کنید و دیگران را از نوع تماس مطلع کنید 
 
این شماره مربوط به سرویس تماس بان همراه اول و اطلاع از تماس های از دست رفته همراه اول است و تماس هایی که به دلیل اشغال بودن خط و عدم دسترسی از دست داده اید را به شما اعلام میکند. 
این شماره تماس ایمن است و در واقع یکی از خدمات همراه اول می باشد.
لازم به ذکر است که این سرویس روی “هدایت صوتی” همه تلفن های همراه اپراتور همراه اول ست می باشد